Sobota, 3 června, 2023
- Komerční sdělení -magazin
HomeZahradaHouby a bakterie, pomůcka při pěstování sazenic

Houby a bakterie, pomůcka při pěstování sazenic

Zoltán Tamašek, uznávaný odborník na bioochranu, radí, jak používat prospěšné mikroorganismy při pěstování.

Zalévání zahrady

Odborník a propagátor využívání vzájemně prospěšných vztahů v ekopestování Zoltán Tamašek říká: „Ať přemýšlím ledajako, vždy docházím k závěru, že máme stále více problémů při dopěstování zdravých a silných sazenic. Staré dobré časy, kdy jsme nosili půdu pro výsev z lesa, jsou již minulostí. Nepřemýšleli jsme tehdy nad tím, že spolu se zeminou jsme si přinesli i spoustu hub a bakterií přímo z lesa. Nyní kupujeme sterilní substráty a myslíme si, že když do nich dáme dostatek přesně vypočteného umělého hnojiva, rostlinám se bude dařit. Ale není to vždycky tak. Proč? Protože nevyužíváme podzemní spojence – přirozenou síť hub, která nám má pomoci s pěstováním, s výživou a dokonce is klimatickou krizí.

Zesíťováno pod zemí

Jen relativně nedávno vědci zmapovali obrovské podzemní sítě hub. Na naší planetě existují biliony kilometrů podzemních a navzájem propojených houbových vláken, jejichž společný název je mycelium. Hlavním úkolem hub v přírodě je rozklad, díky čemuž zpřístupňují živiny pro drobné živočichy a kořeny rostlin. Dokonce i kameny díky nim zvětrávají rychleji. Uvádí se, že jsou to právě houby, které jako první před miliardami let vystoupily z moří a pomohly rostlinám dostat se na souš. Na základě těchto objevů lze říci, že začíná nová éra, kdy roli hub a bakterií v přírodě lépe poznáváme a díky tomu je začínáme i cíleně využívat v náš prospěch.

Propojeno s rostlinami

Ohromně dlouhá vlákna hub jsou zároveň propojena s rostlinami, a to přes jejich kořeny. Jsou důležité pro udržování vody v přenosu živin, ale také pro informace, například stromy prostřednictvím nich efektivně komunikují. Výsledkem může být zlepšení zdravotního stavu rostlin či příprava na nálety škodlivého hmyzu. Bohužel, tato síť je v posledních desetiletích vlivem zemědělství, urbanizace a znečišťování země výrazně ohrožena, často vysloveně aktivně zničena, a to částečně i proto, že jsme ještě donedávna o těchto propojeních a jejich významu vůbec netušili. Přestože o ní stále nevíme dost, začíná být jasné, že je pro naši půdu životně důležitá.

Houby jako spojenec v boji s klimatickou krizí

V mnoha částech světa je dnes nedostatek vody, globálním rizikem jsou klimatické změny. Problémem jsou také nadměrná množství oxidu uhličitého v atmosféře. Vědci dokázali, že houby jsou nezbytné nejen pro dobrou strukturu půdy a úrodu rostlin, ale i pro globální uhlíkový cyklus. Zjistili, že ekosystémy s užitečně fungujícími sítěmi mykorizních hub (které obsahuje například přípravek Trifender) ukládají osmkrát více uhlíku než ekosystémy bez zmíněných sítí. Hned pod našima nohama leží spojenec, který by nám mohl pomoci s dopěstováním úrody při nedostatku vody, nedostupných živinách, výskytu chorob, nemluvě o možnosti zmírňování klimatických změn. V sítích hub proudí ročně miliardy tun oxidu uhličitého.
Chceme-li chránit naši planetu, tak kromě různých jiných kroků je důležité chránit podzemní sítě hub. Fungují jako spojenec při zahrádkářství a také při zachování života pro budoucí generace. Než se toto vědomí a důkazy rozšíří a začnou řešit globálně, můžeme vztah rostlina – prospěšná houba podpořit byť jen v našich zahradách.

Odborník radí

Jak může pomoci zahrádkář při tak rozsáhlé ekologické krizi? Kromě několika známých možností může svoji půdu obohatit o prospěšné houby. Příkladem je přípravek Trifender s obsahem houby Trichoderma asperellum. Aplikovat jej lze po výsevu nebo jako první zálivku. Houba pomůže s tvorbou kořenových vlásečnic. Je také silnou konkurencí škodlivých hub, jako jsou Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Botrytis a jiné, které svojí přítomností vytlačuje pryč. Tím pomáhá udržovat dobrý zdravotní stav rostliny.
Následnými udržovacími zálivkami pomůžeme vytvořit miliony kilometrů podzemních sítí hub. Sítě pak fungují jako „živé dálnice“, houby vyměňují uhlík z kořenů rostlin za živiny, čili takto „obchodují“.
Mykorizní houba Trichoderma asperellum v přípravku Trifender dodává rostlinám až 80 % jejich potřeby fosforu. Proto po aplikaci dochází k několikanásobnému zvětšení kořenového systému, díky čemuž rostlina může přijímat živiny i vodu i ze vzdálenějších míst, než by dosáhl původního kořene rostliny. Uvádí se, že takto bude rostlina až 700krát lépe vyživována.
Trifender je biologický přípravek a jeho účinnost závisí na správnosti aplikace. Aplikuje se preventivně, tedy dříve než jsou rostliny napadeny houbovým onemocněním. Při správné aplikaci lze udržet porost v dobrém zdravotním stavu. V případě velmi silného infekčního tlaku se buď zvýší koncentrace, nebo se aplikuje jiný biologický přípravek.

- Komerční sdělení -pr clanky

Najnovjše články